świadomość zapalenie opon mózgowych

Topowe wpisy

Jak można uniknąć Pierwsze zapalenie opon mózgowych?

Przegląd Meningokokowe zapalenie opon mózgowych jest potencjalnie poważne zakażenie, które może prowadzić do uszkodzenia mózgu, a nawet śmierci.

Zapalenie opon mózgowych: Powikłania i długoterminowe ryzyko

Przegląd Meningokokowe zapalenie opon mózgowych występuje wówczas, gdy tkanki wokół mózgu i rdzenia kręgowego zarazić.

Najczęstsze Choroby zakaźne w szkołach

Przegląd Szkoły są miejsca, które zachęcają do uczenia się, jak również rozprzestrzenianiu się infekcji i chorób.

Teen i Preteen Szczepienie Checklist

Whilе уοur рrеtееns аnd tееns аrе myślenia аbοut аll thе zabawnych rzeczy thеу’ll bе dοing ten summеr, уοu’rе рrοbаblу myślenia аbοut kеерing thеm hеаlthу аnd sаfе.