rak jelita grubego

Topowe wpisy

Ważne funkcje organizmu obsługiwane przez Colon

Prawdopodobnie już wiedzą, że jelita grubego jest jelito grube. Ale może to zaskoczyć, aby dowiedzieć się, co robi okrężnicy i co może się zdarzyć, jeśli wystąpi stan związany dwukropkami.